[Nederlands] Oproep voor een eerlijk en transparant proces voor Moria6

#FreeTheMoria6: Oproep voor een eerlijk en transparant proces voor Moria6

Op 11 juni vindt op het Griekse eiland Chios de rechtszaak plaats tegen vier van de zes tienervluchtelingen die beschuldigd worden van de brand in Moria. Deze verdachten zijn vanaf hun arrestatie, zonder enige vorm van proces publiekelijk als dader aangewezen. De twee minderjarige beschuldigden zijn in maart al tot gevangenisstraffen veroordeeld, ondanks gebrek aan bewijs in een zaak die aan alle kanten rammelt.

Wij maken ons ernstig zorgen dat voor deze jongeren het recht op een eerlijk proces, gebaseerd op de onschuldpresumptie niet gegarandeerd is. Deze verdachten worden gebruikt als zondebok voor het inhumane asielbeleid van de Europese Unie. Wij verklaren ons solidair met de Moria 6 en spreken ons uit tegen het dodelijke Europese grensbeleid!

Op 8 september 2020 brandde het beruchte kamp Moria op Lesbos af, aangewakkerd door een sterke wind. De immense langdurige brand is goed gedocumenteerd in kwam via social media in livestreams tot ons. Hiermee kwam aandacht voor het Europese grensbeleid en de onmenselijke omstandigheden in de Europese Hotspotkampen terug in de internationale media. (1)

In plaats de brand te zien als onontkoombaar gevolg van de dodelijke vormgeving van het kamp, arresteerde Griekenland zes jonge Afghaanse migranten en presenteerde hen als daders en enige aanstichters van het vuur. Hiermee werd gepoogd het publieke debat over de omstandigheden in het kamp en daarmee samenhangende politieke verantwoordelijkheid in te dammen.

De branden vonden plaats terwijl er 12.000 mensen in het kamp woonden, er bijna 6 maanden zeer beperkte bewegingsvrijheid was, en het aantal Covid-19 gevallen en de angst voor besmetting snel toenam. Één week voor de brand was de eerste bewoner positief getest. De besmette mensen werden niet buiten het kamp opgevangen en de levensomstandigheden (toegang tot water om de handen te wassen bijvoorbeeld) verbeterden ook niet. In plaats daarvan plande de regering het kamp volledig af te sluiten met streng beveiligde hekken en werd ieder protest daartegen gewelddadig neergeslagen. (2)

Niet enkel ontkennen de autoriteiten alle verantwoordelijkheid, er is meer reden om aan te nemen dat de verdachten geen eerlijk proces te wachten staat. De verdachten zijn vanaf hun arrestatie direct als schuldig aangemerkt. Slechts een week na de brand wist de Griekse minister van migratie en asiel al te melden dat “het kamp in brand was gestoken door zes Afghaanse vluchtelingen, die gearresteerd zijn.” Hiermee is het recht op een rechtszaak met onschuldpresumptie ernstig geschaad. Vijf van de Moria 6 waren minderjarig ten tijde van hun arrestatie, maar slechts twee van hen zijn door Griekenland als zodanig erkend en veroordeeld op grond van het jeugdrecht.

De zorgen die hier geuit worden zijn ook bevestigd toen de twee verdachten die wel als minderjarig werden erkend in maart voor de rechter kwamen. Zij zaten toen bijna 6 maanden in voorarrest, de maximaal mogelijke tijd voor minderjarigen, en stonden dus op het punt vrij te komen. In allerijl is toen een hoorzitting gehouden waarbij veel standaarden van een eerlijk proces terzijde werden geschoven (3). Ondanks een gebrek aan bewijs zijn zij schuldig verklaard en veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf.

De zaak van de Moria 6 is niet uniek. Al eerder werden migranten willekeurig gearresteerd en veroordeeld in Griekenland (zie bijvoorbeeld Moria 35). Deze praktijk is vast onderdeel van het Europese grensbeleid. Het huidige politieke klimaat leidt er echter toe dat de criminalisering van migratie almaar toeneemt, net als de illegale pushbacks van migranten door diezelfde autoriteiten.

Wij roepen op tot een eerlijk en transparant proces op 11 juni!

Wij verklaren ons solidair met de Moria 6 en tegen het dodelijk Europese grensbeleid!

Wij roepen de EU en de Griekse staat op verantwoordelijkheid te nemen voor de inhumane kampen die zij hebben gecreëerd en voor het menselijke leed wat daaruit voortkomt!

–          Stop het vasthouden van mensen aan de randen van de EU!

–          Beëindig de Turkije-deal!

–          Geen Moria’s meer!

–          Vrijheid voor de Moria 6!

Teken de petitie, deel deze informatie en organiseer solidariteitsacties met #FreeTheMoria6

Solidariteitsgroepen die ook willen tekenen, laat dat uiterlijk 5 juni weten via freethemoria6@riseup.net

Oorspronkelijke publicatie: https://freethemoria6.noblogs.org/

Voetnoten:

(1)    Dit was niet de eerste brand in Moria. Door de jaren heen zijn er al veel kleinere branden geweest, veroorzaakt door gebrekkige electriciteitsvoorziening of koken. In november 2016 kwamen twee Koerdische migranten om bij een brand, Faride Tajik stierf in september 2019 en een meisje van zes overleefde een brand in maart 2020 niet. Voor deze branden die het resultaat zijn van overbevolking en slechte infrastructuur is tot op de dag van vandaag niemand verantwoordelijk gehouden.

(2)    Van maart tot september 2020, tijdens de beperkende coronamaatregelen werd zeer regelmatig gedemonstreerd: tegen het gebrek aan gezondheidsmaatregelen, hongerstakingen tegen willekeurige gevangenzetting en demonstraties naar aanleiding van dodelijk geweld binnen het kamp. De politie reageerde hierop door communicatie naar buiten het kamp onmogelijk te maken, dreigde organisatoren te arresteren en zette soms ook traangas en rookbommen in. Op deze manier is ook op de brand gereageerd. De Griekse regering kondigde de noodtoestand af, stuurde de ME naar Lesbos en gebruikte traangas tegen de migranten die nadat ze alles verloren waren langs de kant van de weg sliepen. Ook tegen aanvallen van extreem rechtse groeperingen werden de migranten niet door de politie beschermd.

(3)    Een voorbeeld: de aanklager had een kroongetuige, wiens verklaring ten grondslag lag aan de arrestatie. Deze kroongetuige was niet aanwezig bij de zitting en kon niet gelokaliseerd worden door de autoriteiten. Onder deze omstandigheden mocht de aanklager nog steeds zijn geschreven verklaring gebruiken. Dit is een schending van het in het EVRM vastgelegde recht om een getuige met een belastende verklaring aan een kruisverhoor te kunnen onderwerpen.