آزادی برای موریا6 (فارسی- دری) خواستار محاکمه منصفانه و شفاف برای متهمان موریا 6 بر اساس فرض بیگناهی. [ زبان فارسی, ]

آزادی برای موریا6

(فارسی- دری) خواستار محاکمه منصفانه و شفاف برای متهمان موریا 6 بر اساس فرض بیگناهی.

# آزادی برای موریا6 – بعد از آتش سوزی کمپ موریا: خواستار یک دادگاه منصفانه و شفاف باری متهمان موریا 6 بر اساس فرض بیگناهی!

به تاریخ 11 جون 2021، دادگاه چهار تن از بین شش نوجوان مهاجر که متهم به آتش سوزی موریا شدند در جزیره خیوس برگزار میشود.

از لحظه دستگیری و قبل از تطبیق هرگونه دادرسی قانونی، آنها به عنوان مقصر در معرض دید عموم معرفی شده اند. دو نوجوان متهم دیگر قبلا در ماه مارچ با وجود کمبود مدارک و بی نظمی در محکمه محکوم به زندان شدند.

ما عمیقا نگران این هستیم که حقوق آنها برای داشتن یک محکمه منصفانه و بر فرض اصل بیگناهی ضمانت نمیشود و در اینکه آنها در عوض برای سیاست مهاجرت غیر انسانی اروپا برای قربانی ساخته شده اند. ما با موریا 6 و در برابر سیاست مرگبار مرزی اروپا همبستگی داریم!

بتاریخ 8 سپتامبر 2020 کمپ بدنام مهاجرین موریا در جزیره لسوس یونان آتش گرفت، توسط باد شدید. آتش سوزی طولانی مدت، مستند و تقریبا به صورت زنده از شبکه های اجتماعی پخش میشد، که سیاست بازدارندگی مداوم از طریق شرایط غیر انسانی در کمپ های اروپا در منطقه اژه را به کانون توجه رسانه های بین المللی تبدیل کرد. {منبع 1}

دولت یونان بجای دیدن آتش سوزی به عنوان یک فاجعه اجتناب نا پذیر مرگبار در زیر ساخت های کمپ، شش نوجوان مهاجر افغان را دستگیر و آنها را به عنوان مقصر و تنها عامل آتش سوزی معرفی و تلاش کرد تا مسئولیت سیاسی و بحث های عمومی بیشتر را در مورد شرائط زندگی داخل کمپ خفه کند.

آتش سوزی زمان بوقوع پیوست که تعداد کسان که به داخل کمپ زندگی میکردند به 12000 نفر رسیده بود،محدودیت های رفت آمد از شش ماه قبل برقرار بودو ترس فزاینده از ویروس کرونا (کویید 19) در داخل کمپ گسترش یافته بود. یک هفته قبل از آتش سوزیف آزمایش یک نفر مثبت اعلام شد. دولت بجای انتقال افراد آلوده به ویروس به بیرون از کمپ و بهبود بخشیدن شرائط زندگی مردم گیر افتاده در داخل کمپ تصمیم به کشیدن حصار امنیتی بالا با دولایه از سیم خاردار سازمان ناتوآنرا مهر و موم کرده و هر گونه اعتراض را به شدت سرکوب میکند. {منبع 2}

نه تنها مقامات هرگونه مسئولیت را انکار میکنند، بلکه دلیل بر این است که متهمان نمیتوانند انتظار محکمه عادلانه و منصفانه را داشته باشند.

آنها از لحظه دستگیری توسط مقامات مجرم شناخته شدند. وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان تنها یک هفته پس ازآتش سوزی موریا اظهار داشت ” کمپ توسط شش پناهجو افغان که دستگیر شده اند به آتش کشیده شده”، و این حق آنهارا برای یک محکمه عادلانه نقص کرد.

5 نفر از 6 متهم هنگام دستگیری خردسال بودند. اما فقط دونفر آنها از طرف دولت یونان به عنوان زیر سن  شناخته شدند، و در نتیجه مطابق قانون جزایی نوجوانان با آنها برخورد صورت گرفته است.

نگرانی ها قبل از محاکمه دو زیر سن شناخته شده توسط مقامات یونانی در ماه مارچ 2021 اعلام شده است. در آن زمان، این دو برای مدت تقریبا 6 ماه در بازداشت موقت بسر میبردند. حداکثر مدت قانونی برای افراد زیر سن قانونی، که در نتیجه باید زود تر آزاد میشدند. در جلسه دادگاه که با عجله و تشکیل شده بود و معیار های اساسی محکمه عادلانه نادیده گرفته شده است. {منبع 3}

آنها علی رقم کمبود شواهد مجرم شناخته و به پنج سال زندان محکوم شدند.

پرونده موریا 6 اولین بار نیست که مهاجران به طور خودسرانه در یونان متهم و دستگیر میشوند، این شیوه از مدتها بخشی از سیاست غیر انسانی مرزی اتحادی اروپا بوده است، با این حال، جرم انگاری مهاجرت، و همچنین فشار های غیر قانونی بالای مهاجران توسط مقامات به یک سطح جدید رسیده است.

ما خواستار محاکمه عادلانه و شفاف به تاریخ 11 جون هستیم!

ما با موریا 6 دربرابر سیاست مرگبار مرزی اروپا همبستگی داریم!

ما از از اتحادیه اروپا و دولت یونان میخواهیم مسئولیت کمپ های غیر انسانی را که هدفمند ایجاد کرده اند وانسان ها در نتیجه آن رنج میبرند!

–  جلوی مهار مردم در حاشیه های اتحادیه اروپا را بگیرند!

–  قرارداد میان اتحادیه اروپا و ترکیه را پایان دهید!

–  نه به موریا های دیگر!

–  آزادی موریا 6 !

++ درخواست تجدید نظر را امضا کنید، معلومات را به اشتراک بگذارید، اقدامات همبستگی را زیر هشتگ # آزادی برای موریا 6  سازماندهی کنید. ++

همه گروه های که میخواهند همبستگی را امضا کنند، لطفا حد اکثر تا 5 جون 2021 به @riseup.net آزادی موریا 6 ارسال کنید.

پانویس ها و منابع:

1-آتش سوزی های کوچکتردر طول سال ها بوجود آمده بود. بطور مثال در اثر لین ها معیوب برق و یا پخت و پز ایجاد شده است. این ها منجر به گرفتن جان دو پناهجو کرد در نوامبر2016، از فریده تاجیک در سپتامبر 2019، و از یک دختر 6 ساله در مارچ 2020 شده است هیچ سازمان دولتی، نهاد حاکم یا مسئول مدیریت کمپ در مقابل این آتش سوزی ها، ازدحام جمعیت و زیر ساخت های مرگبار کمپ تا امروز پاسخگو نبوده است.

2- از ماه مارچ تا سپتامبر 2020 در حال که محدودیت های حرکتی برای کمپ اعمال شده بود اعتراض مداوم به عدم اقدامات بهداشت عمومی، اعتصاب غذا علیه دستگیری های خود سرانه، تظاهرات به دنبال شیوع خشونت مرگبار پولیس و جود داشت. پولیس با جلوگیری ارتباط کمپ با دنیای خارج، تهدید به دستگیری سازمان دهنده گان، که بعضا از گاز اشک آور و بمب های دود زا استفاده کرد، پاسخ داد. واکنش به آتش سوزی تفاوت نداشت، دولت یونان وضعیت اضطراری اعلام کرد، واحد های پولیس ضد شورش را از آتن به لسوس فرستاده و از گاز اشک آور علیه مهاجران که تمام وسایل خود را در آتش گم کرده و در جاده ها پراکنده بودند استفاده کرد. هنگامیکه مهاجرین در هاشیه های جاده ها توسط راست افراطی آزار اذیت میشدند پولیس نتوانست آنها را محافظت کند.

3- بطور مثال، شاهد خودساخته که از طریق شهادت خود با عث دستگیری متهمان شده بود در دادگاه حاضر نشد و ادعا میشود که مقامات نمیتوانند او را پیدا کنند با این حال، به رغم اعتراض وکلا مبنی بر نقص حقوق متهمان در بازجویی از هر گونه شاهد علیه آنها، حق  تایید شد به حارنوال (دادستان) اجازه داده شد تا اظهار نامه کتبی وی را بخواند.ECHR